My Destination
走进中国
放眼世界

Latest Update
等待那束别样的光 -- 亚利桑那州中南部(2018.12.22~2019.1.4)
越走人越少的US-395(2017.12.24~2018.1.1)
小记:棕榈泉的感恩节和约书亚树(2017.11.22~2017.11.27)
从夏走到冬,又从冬走到夏(2017.9.16~2017.9.30)
亚洲北美洲欧洲